JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Ansluta mot det trådlösa nätverket för parter och journalister

Parter, journalister och övriga berörda aktörer är välkomna till vår eller någon annan domstols reception för att skapa ett nytt gästkonto. 

 1. Hämta ut ett konto i receptionen på domstolen. Observera att du måste ha legitimation. Har du ett giltigt lösenord från annan domstol? Det gäller även på Attunda tingsrätt under behörighetstiden.
     
  Observera att nätverket endast är till för den som är åklagare, ombud, part i ett mål, nämndemän, journalist, tolk eller som arbetar vid Försäkringskassan, Skatteverket, Socialtjänsten eller Polisen.
   
 2. I listan över tillgängliga trådlösa nätverk ska du välja det som heter:
  Sveriges_Domstolar_X
   
  X motsvarar ett unikt nummer för varje domstol.
  Tryck sedan på anslut.
   

    
 3. När du har anslutit och öppnar din webbläsare kommer du till en inloggningsportal. Logga in med dina kontouppgifter, som du fått via sms.
   
  Observera att vissa mobila enheter öppnar denna sida per automatik när du anslutit mot nätverket.
   

    
 4. När du loggat in i portalen slussas du vidare till domstol.se och kan börja använda internet.
    
 5. Lösenordet gäller under sin giltighetstid i alla Sveriges domstolar.
    
 6. Gäller t.o.m. 2016-04-28: Vid behov av support för nätverket ska parter, journalister m.fl. (inte åklagarna) vända sig till TDC:s support för hjälp. Telefonnummer till TDC:s support är 0771-40 30 20. Detta står även i bekräftelse-sms:et.
   
  Gäller fr.o.m. 2016-04-29:
  Om du får problem med inloggning eller nätverket ska du kontakta DGC:s supporttelefon på 08-506 106 60.

  Åklagare ska vända sig till Åklagarmyndighetens it-support.
    
 7. Tjänster som strömmar ljud och bild tar upp mycket bandbredd och påverkar därför mer än att enbart surfa mot enskilda hemsidor. Nätverket är inte byggt för nöjen, utan ska underlätta och bidra till en effektivare verksamhet på Sveriges Domstolar.
    
 8. Webbfiltret filtrerar bort det som är omoraliskt och skadligt för nätverket. Med omoraliskt menas sidor som i huvudsak har i uppgift att sprida pornografiskt material. Med skadligt menas sidor som sprider spam, bygger botnet eller andra former av direkt och indirekt skadlig trafik som även tar upp onödig bandbredd.
    
 9. Gästnätverket sparar endast den information som internetleverantörer har som krav enligt lag att spara. I den informationen ingår inloggnings­information (i vårt fall mobilnummer), vilken IP enheten fått, vilken IP enheten pratar emot, tidpunkten för trafikflödet och vilka portar som användes i kommunikationen. De kommer att ha möjlighet att se och lämna ut information till t.ex. polisen om vem som anslutit mot vad.

Läs mer

Domstol.se/tradlostnatverk

Domstol.se/Bevaka-forhandling
Senast ändrad: 2017-10-12