JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Information

Ordningsregler för besök vid rättegång

Information och ordningsregler som gäller för åhörare vid rättegångar i Attunda tingsrätt.

Antal åhörarplatser i respektive sal

Se sammanställning av antal åhörarplatser i respektive förhandlingssal på sidan Studiebesök och besök vid rättegång.

Tid för åtals väckande

Tid för åtals väckande innebär att åklagaren vid den tidpunkten antingen måste väcka åtal, häva häktningen eller begära åtalsförlängning. Om en begäran om åtals-
förlängning kommer in så kan den häktade genom sin offentlige försvarare medge åtalsförlängningen alternativt begära en omhäktnings-
förhandling. Vid en omhäkt-
ningsförhandling prövar tingsrätten ånyo häktnings-
skälen och fattar därefter ett nytt beslut om häktningen ska fortgå eller inte, samt meddelar en ny frist för åtals väckande (i regel 14 dagar). När den fristen infaller upprepas proceduren.

Läs mer om brottmål.

Beställa allmän handling

Använd formuläret om du vill beställa handling från arkivet ur ett brottmål, tvistemål, ärende eller konkurs.

Avgifter för kopior av handlingar

Kostnaden för kopior regleras i avgiftsförordningen (1992:191). Läs mer vad den innebär och vad som gäller i övrigt för utlämnande av allmän handling.