JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Information om studiebesök och besök vid rättegång i Attunda tingsrätt

Det som i dagligt tal brukar heta rättegång, kallas på en domstol förhandling. Huvudregeln är att förhandlingar vid domstolen är offentliga. Här följer information om bokning av studiebesök och vad som gäller inför, under och efter ett studiebesök vid Attunda tingsrätt.

Bättre service till besökare vid rättegångar

Rättegångar är i regel offentliga, förhandlingar kan dock ske inom stängda dörrar, samt att rätten kan besluta att personer under 18 år inte får närvara. Förhandlingar som rör ungdomar, sexualbrott, grovt våld och våld i närståenderelationer är inte lämpliga för skolklasser.

Det är många skolor och föreningar som vill besöka en förhandling därför är det viktigt att boka besök i förväg. Tingsrättens salar rymmer mellan 8–25 åhörare, varav majoriteten rymmer 10-15 åhörare, varför det är svårt att ta emot större grupper och det därför inte heller möjligt att ta emot flera skolor samtidigt.

De flesta förhandlingar börjar kl. 09.00 respektive kl. 13.00.

Många av tingsrättens förhandlingar blir inställda med kort varsel. Tingsrätten kan därför inte garantera att ni får ta del av en förhandling den dag och tid ni har avtalat. 

Tingsrätten har säkerhetskontroll vid entrén. Syftet med kontrollen är att öka säkerheten och tryggheten i domstolens lokaler. Vid kontrollen får alla besökare gå igenom en larmbåge. Dessutom genomsöks alla väskor efter farliga föremål. Kontrollen går fortare ju färre föremål man har med sig, undvik därför att ta med större väskor.

När många människor samtidigt kommer till domstolen kan kontrollen medföra viss köbildning. Det är därför viktigt att ni kommer i god tid. Kom till tingsrätten senast 30 minuter innan, om ni inte har fått andra besked vid bokningen.

För att ni som kommer på föranmälda studiebesök till tingsrätten ska få så stort utbyte av besöket som möjligt har tingsrätten särskilda rutiner vid bokning och mottagande av besökarna. Avsikten är att ni i förväg ska veta vilka mål ni ska lyssna på och kunna förbereda er.

Så här bokar ni ert studiebesök

Alla som vill ta del av hur en förhandling/rättegång går till är välkomna till tingsrätten. Attunda tingsrätt tar emot studiebesök av skolklasser och andra grupper.

Tryck här och fyll i formuläret för att boka ert studiebesök. Vi kommer att besvara din förfrågan senast nästkommande vardag.

Har du frågor om bokningen är du välkommen att kontakta tingsrätten på reception.attunda.tingsratt@dom.se i andra hand via 08-561 696 88, mellan 08.00-16.30.

Åhörarplatser i tingssal 1-13

Det är många skolor som vill besöka en förhandling. Tingsrättens salar rymmer mellan 8–25 åhörare varför det är svårt att ta emot större grupper.

Sal 7 - 25 platser
Sal 6 - 15 platser
Sal 5 - 12 platser
Sal 4 - 20 platser
Sal 3 - 12 platser


Sal 23 - 25 platser
Sal 22 - 25 platser
Sal 21 - 12 platser
Sal 20 - 8 platser
Sal 19 - 22 platser
Sal 16 - 8 platser
Sal 15 - 12 platser

(Sal 13-14 och 17-18 är förberedelserum med ca 4 platser)

Så här gör ni när ni kommer till tingsrätten

  1. Kom till tingsrätten 30 minuter före förhandlingens start.
  2. Följ ordningsreglerna, se nedan.

När du besöker en förhandling är det viktigt att följa de ordningsregler som finns:

  • det inte är tillåtet att störa förhandlingen genom samtal, kommentera vad som sägs eller liknande,
  • det inte är tillåtet att äta eller dricka under förhandlingen,
  • det är en sedvana att ta av mössa/keps i rättssalen,
  • det är inte tillåtet att lämna kvar kläder och andra tillhörigheter i rättssalen under pauser,
  • det inte är tillåtet att ha mobiltelefoner påslagna i förhandlingssalen,
  • det är enligt lag inte tillåtet att fotografera och filma under förhandlingen.

För att inte förhandlingen ska störas bör gruppen komma och gå i anslutning till att en förhandling påbörjas eller avslutas eller i samband med en paus.

Är du gruppledare är det viktigt att du inför besöket informerar gruppen om ovanstående.

Efter ert studiebesök 

  1. En kopia av domen i målet skickas till er om ni önskar detta. Det går bra att ange direkt i bokningen alternativt e-posta tingsrätten på reception.attunda.tingsratt@dom.se och meddela detta
  2. Efter ert studiebesök vill vi gärna att ni fyller i en utvärdering med era synpunkter på tingsrättens bemötande och service gentemot er. För att komma till utvärderingen - klicka här.

Ni är alltid välkomna att kontakta tingsrätten för mer information: telefon 08-561 696 88 alternativt e-post reception.attunda.tingsratt@dom.se.

Studiebesök vid andra domstolar i länet

Studiebesök anordnas även vid andra domstolar i länet. Bokning av besök på dessa sker hos respektive domstol.
Senast ändrad: 2019-03-11

Tips inför studiebesöket

Klicka på rubrikerna nedan, varje länk öppnas i ett nytt fönster.

Domstolsguiden

Domstolsguiden är gratis och finns att ladda från ifrån App Store eller Google Play. Appen är framtagen för iPhone och Android-telefoner. Den fungerar bäst i de senaste modellerna, men den går även att använda i äldre modeller (som äldst iPhone 3GS respektive Android 2.3.3).

Rättegångsskolan

Brottsoffermyndigheten har tagit fram ett prisbeslönt webbaserat utbildningsmaterial för den/de som ska besöka domstolen.

Skolmaterial med film, handledning och studiehäfte

Filmen "Varför slog du mig, Peter?" visar hur en brottmålsrättegång i svensk domstol går till. Tillsammans med handledningen och studiehäftet är detta skolmaterial anpassat för gymnasieskolan och kan beställas via formulär på denna sida.

Besöka en rättegång

Förberedande information om hur man beter sig i rättssalen.

Säkerhetskontroll

Vid Attunda tingsrätt genomförs säkerhetskontroll vid tingsrättens entré. Syftet med kontrollen är att öka säkerheten och tryggheten i domstolens lokaler. Vid kontrollen får alla besökare gå igenom en larmbåge. Dessutom genomsöks alla väskor efter otillåtna föremål och den kontrollen går fortare ju färre föremål du har med dig. Som besökare uppmanas du att komma i god tid till domstolen, det kan bildas en kö vid säkerhetskontrollen om flera förhandlingar börjar samtidigt.

Rättegång i tingsrätten

Titta på en animation för att följa och ta del av vad som händer under en brottmålsrättegång.

Vad händer i rättssalen?

Vad händer i rättssalen från det att rätten kallar in parterna till rättssalen via högtalaranropet?

Vem är vem?

Huvudförhandling i brottmål på tingsrätten - vilka är med och vad har de för uppgifter?

Juridisk ordlista

Vad betyder de olika orden och uttrycken som domstolen använder sig av?