JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

E-post på ett säkrare sätt, information till domstolens aktörer

Attunda tingsrätt börjar under hösten 2014 att använda sig av e-postkryptering. Anledningen till att domstolen ska börja kryptera sin e-post är att Personuppgiftslagen ställer krav på att all elektronisk kommunikation som innehåller uppgifter som är känsliga, eller som är att likställa med sådana, måste krypteras.

Fördelen med e-kryptering är att domstolen kan använda e-post i större utsträck­ning och därmed korta ner handläggningstiderna, men även att mottagaren kan besvara meddelanden på ett säkert sätt. Det krävs inte att mottagaren installerar programvaror eller certifikat för detta. Domstolens ambition är att använda e-post istället för post så långt det är möjligt. Domstolen tar ställning till med vilken säkerhetsnivå ett meddelande ska skickas.

Vissa uppgifter får endast lämnas ut till en identifierad användare. Mottagarens identitet säkerställs då genom att denne måste ange en kod för att få tillgång till informationen i e-postmeddelandet. I dessa fall begär tingsrätten, för­utom uppgift om e-postadress, in uppgift om mobiltelefonnummer.

Det är viktigt att mottagaren kontrollerar sin e-post åtminstone lika ofta som sin vanliga post/fax. Det är även viktigt att mottagaren uppmärksammar domstolen på om denne byter e-postadress och/eller mobiltelefonnummer.

Hur fungerar det?

Meddelandet skickas inte direkt till din e-postlåda, utan lagras istället på en säker server. Till dig skickas ett aviseringsmeddelande med en länk för att få tillgång till meddelandet. Meddelandet öppnas alltså inte i ditt vanliga mejlprogram. Det innebär, i motsats till vanlig e-post, att meddelandet inte kan läsas av utomstående på vägen till dig.

Eftersom själva meddelandet inte skickas till din e-postlåda påverkar meddelandets storlek inte heller lagringsutrymmet på ditt e-postkonto.

Meddelanden kan skickas på två sätt till dig

  • Utan kod: Du får ett aviseringsmeddelande med en länk. När du trycker på länken får du tillgång till meddelandet via en säker anslutning mellan enheten som du öppnar det från och servern som det finns lagrat på.
  • Med kod: Domstolarna kan även förse meddelanden med en kod. Koden skickas som ett sms till din mobiltelefon när du trycker på länken i aviseringen. För att få tillgång till meddelandet måste du ange koden.

Så här gör du för att ta emot säker e-post

För information om hur säker e-post fungerar klicka nedan:

Viktigt att tänka på

Logga ut för att kunna läsa meddelandet igen

Du måste logga ut och välja ett lösenord eller spara en cookie för att kunna öppna ett meddelande som har skickats utan kod på nytt.

Sparar du ett lösenord kan meddelandet öppnas från vilken enhet som helst. Du kan använda samma lösenord för flera meddelanden. Det är lämpligt att byta lösenord med jämna intervall.

Med en cookie kan du bara öppna meddelandet med samma enhet och samma webbläsare som du använde första gången.

Meddelanden som har skickats med kod

Meddelanden som har skickats med kod kan öppnas igen med samma kod. Om du inte vet vilken kod som hör till ett visst meddelande kan du beställa den på nytt från inloggningssidan. Får du ofta meddelanden med kod kan det vara enklast att spara dem på din dator när du öppnar dem första gången.

Brevlådor som flera personer har tillgång till

Om flera personer har tillgång till en brevlåda, t.ex. en advokat och en sekreterare, kan man använda sig av ett gemensamt lösenord.

Den som öppnar meddelandet anger det överenskomna lösenordet när den loggar ut och på så sätt kan även nästa person öppna meddelandet.

Om du använder samma lösenord bör det bytas med jämna intervall.

Lagringstid

Meddelanden lagras i 30 dagar, därefter raderas de. Du måste spara meddelandet på din dator om du vill bevara det längre.

Vidarebefordra meddelanden

Det bästa sättet att vidarebefordra ett meddelande är att först spara det på din dator och därefter bifoga det till ett nytt e-postmeddelande.

Besvara meddelanden

Om du besvarar ett e-postmeddelande som har skickats med säker e-post skickas svaret till domstolen via samma säkra kanal.

Begränsad möjlighet att öppna bilagor med Android

Med standardwebbläsaren i Androidtelefoner och läsplattor kan bilagor inte öppnas, d.v.s. du kan läsa själva meddelandet men inte öppna bilagorna.

Om du använder en sådan webbläsare får du ett varningsmeddelande, som ger dig möjlighet att avbryta och öppna meddelandet med en annan enhet. Har du en annan webbläsare installerad, t.ex. Chrome, kan bilagor till meddelanden öppnas även från telefonen.

Bifogade filer

Eftersom meddelandet inte lagras på ditt e-postkonto påverkas inte heller lagringsutrymmet på detta.

Ändrad e-postadress eller mobilnummer

Vid ändring av e-postadress eller mobilnummer måste tingsrätten informeras.

Frågor om säker e-post?

Kontakta den enhet där du har ditt mål eller ärende för hjälp och mer information.
Senast ändrad: 2016-10-05

Information in English

Secure e-mail - information to contacts

Säker e-post - guide

Säker e-post – information till aktörer

Frågor om säker e-post?

Kontakta den enhet där du har ditt mål eller ärende för hjälp och mer information.