JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Om Attunda tingsrätt

Namnet Attunda

Namnet Attunda betyder "åtta hundare" och har sitt ursprung i det gamla germanska ordet "hund" som betyder hundra. Före år 1296 var det landområde som nu är landskapet Uppland uppdelat i tre folkland: Fjädrundaland, Tiundaland och Attundaland till vilket Sollentuna hundare hörde. Ordet "hund" betydde i det här sammanhanget ett område som kunde mobilisera etthundra man. Under medeltiden kom hundarets huvuduppgift bli att fungera som tingsdistrikt. Upplandslagens tillkomst på 1300-talet kom sedermera att förena de tre folklanden, Fjädrundaland, Tiundaland och Attundaland till en lagsaga.

Attunda tingsrätt

Via en lång följd av reformer bildades den 1 april 2007, genom en sammanslagning av Sollentuna och Södra Roslags tingsrätter, en ny tingsrätt; Attunda tingsrätt.

Den 12 april 2010 slogs portarna upp i det nya tingshuset i Sollentuna och de två kansliorterna sammanfördes till en gemensam organisation. Sedan byggnaden togs i bruk har tingsrätten växt och behöver nu fler salar och mer kontorsutrymme. Inflyttningen till Storstockholmsområdet är den främsta orsaken till att målen och antalet medarbetare ökat.

 

Den 7 december 2017 togs det första spadtaget till vad som ska bli en tillbyggnad till tingsrätten, norr om det befintliga tingshuset. Byggnaden som kallas Färgskrapan kommer att innehålla säkerhetssalar m.m. som ska användas av domstolar i hela Mellansverige. Färgskrapan, som kommer att bli ett landmärke i Sollentuna, beräknas vara klar för inflyttning hösten 2020. Se mer om Färgskrapan på www.fargskrapan.se

 

Domsagan

 

Attunda tingsrätts domsaga (domsområde) består av tio kommuner: Danderyd, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Täby, Upplands Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. Kommunernas sammanlagda antal invånare är drygt 460 000. 

Vid tingsrätten finns 225 nämndemän och kommunerna tilldelas nämndemannaplatser i förhållande till invånarantal.
Senast ändrad: 2018-10-30

Domsaga

En domsaga är det geografiska område inom vilket en domstol är behörig att ta upp mål.