JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nämndeman vid tingsrätten

I tingsrätten, liksom vid alla Sveriges domstolar är det inte bara lagfarna domare, det vill säga utbildade jurister, som skipar rättvisa utan också nämndemän. Nämndemännens uppgift är att tillsammans med yrkesdomarna tillämpa rättsreglerna i de mål som ska avgöras i domstolen.

Nämndemännen är inte utbildade jurister utan har helt andra yrken. De arbetar inte på domstolen utan kommer endast dit i samband med rättegång. De nomineras av de politiska partierna och meningen är att de ska vara vanliga människor med sunt förnuft och med erfarenhet från olika områden som kompletterar den lagkunnige domarens juridiska kunskap. 

Från och med 1 januari 2016 är 225 nämndemän knutna till Attunda tingsrätt.

 

Val av nämndeman

Valbar till nämndeman är varje myndig svensk medborgare som är folkbokförd inom valförsamlingens område. Det innebär att nämndemännen i tingsrätt väljs kommunvis av kommunfullmäktige.

Det är viktigt att nämndemännen speglar det svenska samhället - yngre och äldre, kvinnor och män, med svenskt eller utländskt ursprung. Du kan också bli en av dem.

Vissa yrkesgrupper får dock inte vara nämndemän, till exempel anställd vid domstol, åklagare, polisman, advokat eller annan som har som yrke att föra andras talan inför rätten. Anledningen är att man kan hamna i en intressekonflikt.

Mandat-/tjänstgöringstiden för en nämndeman är fyra år. Val av nämndemän ska inte göras under ett valår, dvs. inte när det är ordinarie val till riksdag, och därför sker nästa nämndemannaval 2019.

 

Mer information

Mer information om att vara nämndeman vid Attunda tingsrätt finns i faktarutan till höger. Där finns också genvägar till mer information om nämndemannens uppgift och roll inom Sveriges domstolar samt svar på vanliga frågor om nämndemannauppdraget.

 
Senast ändrad: 2018-09-18

Mer information

Attunda Nämndemannaförening

Läs mer på Nämndemannaföreningens hemsida.

Läs mer om nämndemannens uppgift och roll inom Sveriges domstolar på:

Blinamndeman.se 

www.domstol.se/namndeman

Vanliga frågor om nämndemannauppdraget

Här hittar du en sammanställning över vanliga frågor om nämndemannauppdraget.

Beställ eller ladda ner broschyr 

Beställ eller ladda ner broschyren "Är du klok nog - Ditt goda omdöme behövs i vårt rättssamhälle. Bli nämndeman i våra domstolar", som vänder sig till dig som vill bli nämndeman.

 

Ordet nämndeman kommer från medeltiden när byäldste namngav de tolv personer som skulle sitta med vid tinget och döma i en tvist. Nämnda män = nämndemän.