JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Skilsmässa / Upplösning av registrerat partnerskap

Om du vill skiljas eller om du vill upplösa ditt registrerade partnerskap och du bor i Danderyd, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Täby, Upplands Väsby, Upplandsbro, Vallentuna, Vaxholm eller Österåker ska du ansöka om det vid Attunda tingsrätt *.

 1. Beställ personbevis hos Skatteverket, tfn 020-567 000. Om du ringer, berätta att det gäller skilsmässa. Du kan även beställa personbevis för skilsmässa från Skatteverkets webbplats (länken öppnas i nytt fönster).
   
 2. Om ni är överens om att skilja er/upplösa det registrerade partnerskapet - använder ni blanketten "Gemensam ansökan - äktenskapsskillnad eller upplösning av registrerat partnerskap".
   
  Om ni inte är överens - använd blanketten ”Ansökan om stämning - äktenskapsskillnad eller upplösning av registrerat partnerskap”. Kontakta tingsrätten om du är osäker på hur du ska fylla i blanketten. 
   
 3. Om ni har barn som är under 18 år gamla, ange om vårdnaden ska vara gemensam eller om någon av föräldrarna ska ha ensam vårdnad. Om bara en av föräldrarna ska ha vårdnaden, ange vem. Om du behöver hjälp kan du vända dig till en advokatbyrå.
   
 4. Betala in ansökningsavgiften via vår betaltjänst (öppnas i nytt fönster). 

  Logga - Betaltjänst för ansökningsavgifter

  Se lista över aktuellt ansökningsavgiftsbelopp
   
  Om du istället väljer annat betalningssätt via tingsrättens plusgirokonto så finns det endast ett begränsat fält för meddelande; ange att det gäller äktenskapsskillnad och den ena partens personnummer.
   
 5. Skicka eller lämna in blanketten till tingsrätten tillsammans med personbevisens samtlliga sidor. Personbevisen får vara max tre månader gamla.

 

Skilsmässa direkt eller betänketid?

Om ingen av er bor tillsammans med egna barn och ni gemensamt ansöker om skilsmässa kan tingsrätten meddela dom så snart som möjligt. Om ni vill, kan ni få betänketid innan ni skiljer er.

Om ni/du har hemmavarande barn under 16 år (dina, din makes/makas eller gemensamma barn) eller om en av er inte vill skiljas, får ni alltid betänketid.

Mer om betänketid och s.k. fullföljd

Betänketiden är alltid på minst sex månader och högst ett år. Observera att om ni fortfarande vill skiljas när de sex månaderna gått, måste ni meddela det till tingsrätten (så kallad fullföljd). Meddelandet måste komma in till tingsrätten efter att de sex månaderna har gått. Tingsrätten kommer att skicka en underrättelse till er båda där ni informeras om vilka datum som gäller.

Ingen särskild blankett behövs till fullföljden: skriv målnummer, vad ni vill, namnteckning och namnförtydligande. Ni behöver inte skriva under fullföljden gemensamt, det går även bra var för sig eller bara en av er. Ni måste också ge in nya personbevis (max tre månader gamla, syft "Skilsmässa").

Observera att om meddelandet om fullföljd inte kommer till tingsrätten inom ett år från det att betänketiden började löpa (se datumen i underrättelsen), avskrivs ärendet. Vill ni ändå skiljas får ni i så fall börja om processen.

Har ni bott isär i mer än två år?

Om ni har bott isär mer än två år kan ni få skilsmässa direkt, även om ni har barn eller inte är överens om att skiljas. I så fall ska du bifoga ett särlevnadsintyg undertecknat av två personer som känner er väl.

 

Behörig domstol är tingsrätten i den ort där någon av makarna har sitt hemvist. Med hemvist avses för den som är folkbokförd i Sverige den ort där han eller hon var folkbokförd den 1 november föregående år. Skatteverket utfärdar bevis om detta, personbevis med ändamål ”Skilsmässa”.

För att hitta rätt tingsrätt, om Attunda tingsrätt inte är rätt för dig, klicka på "Sök domstol".
Senast ändrad: 2016-12-27