JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Vittnesstöd för dig som är vittne eller målsägande

Du som har kallats som målsägande eller vittne till förhandling på Attunda tingsrätt kan ha många frågor och känslor inför den kommande rättegången. Du är välkommen att kontakta Brottsofferjouren före rättegången. Är du närstående eller av någon annan anledning vill veta mer, är du såklart också välkommen att höra av dig. 

Brottsofferjouren Stockholm-Gotland, verksamhetsområde Norrort har ansvar för vittnesstödsverksamheten vid Attunda tingsrätt i Sollentuna. Vi kan vara ett stöd för dig och svara på dina frågor. Detta är kostnadsfritt.

Vittnesstöden finns på plats i domstolens lokaler och hjälper vittnen, målsäganden och andra innan och under rättegången med information och stöd.

Alla vittnesstöd har genomgått utbildning ibland annat rättsprocessen och har fått instruktioner att aldrig diskutera målets innehåll med vittnet eller den brottsutsatte. De har dessutom avlagt ett tystnadslöfte. Vittnesstöden bär en namnbricka med texten Vittnesstöd.

Du hittar vittnesstöden vid Brottsofferjourens disk vid hissen och trappan till det övre planet. Välkommen!

Kontaktuppgifter:
telefonnummer 070-764 42 00
mejl vittnesstod@stockholm-gotland.boj.se. 

 

Brottsofferjourens logotype
Senast ändrad: 2019-03-05

Vittnesstöd

Vittnesstöd finns på de flesta domstolar och kan hjälpa dig när du kommer till domstolen för rättegång. Ett vittnesstöd är en ideellt verksam person som hjälper vittnen och brottsoffer med mänskligt stöd och praktisk information i samband med en brottmålsrättegång.

Vittnesstöden bär en bricka med texten "Vittnesstöd" och har avlagt ett moraliskt tystnadslöfte.

Vittnesstödet ska främst vara en medmänniska men kan även förklara hur brottmålsprocessen går till. De kan även informera om ersättning, vittnesed och praktiska saker såsom var garderob och toalett finns. Vittnesstöden kan också slussa vittnen och brottsoffer vidare till andra stödinstanser.

Kontaktuppgifter

Brottsofferjouren Stockholm-Gotland

Vittnesstöd direkt
070-764 42 00

E-post
vittnesstod@stockholm-gotland.boj.se

Läs mer om Brottsofferjouren

http://www.brottsofferjouren.se/