JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Beställa allmän handling ur arkivet

För att vi ska kunna hjälpa dig är det bra om du anger så mycket information som möjligt om handlingen du söker.

Kontaktinformation

Om du vill göra en anonym beställning, var god ring eller besök tingsrätten. Du som vill ta kontakt med Attunda tingsrätts arkiv når oss här:

Telefon: 08-561 696 96, telefontid vardagar kl. 9.00-12.00

Besöksadress: Tingsvägen 11, 191 61 Sollentuna

Postadress: Arkivet, Attunda tingsrätt, Box 940 191 29 Sollentuna
Senast ändrad: 2019-03-21

Äldre arkivhandlingar

Inom Attunda tingsrätts nuvarande domsaga har funnits ett antal olika domstolar och domstolsslag. Många äldre arkiv har levererats till arkivmyndighet och här kan du läsa vart du ska vända dig för att ta del av dessa handlingar.

Avgift för kopior av handlingar

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, som exempelvis domar och beslut såvida de inte är skyddade av sekretess. Det görs därför en sekretessprövning innan en handling lämnas ut i varje enskilt fall.Den som har rätt att ta del av en allmän handling har också rätt att få en kopia på den. Du har också rätt att vara anonym.

Kopior av handlingar kan levereras på olika sätt. Kostnaden för kopior regleras i avgiftsförordningen (1992:191). Vanligtvis faktureras avgiften, men ibland skickas handlingarna mot postförskott. Du har alltid möjlighet att vid besök på tingsrätten ta del av allmänna handlingar avgiftsfritt. Läs mer om avgifter på handlingar du beställer.