JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Beredskapsjour Stockholm Norra och Gotland

Attunda tingsrätt är samordningsansvarig för beredskapsområde Stockholm Norra och Gotland.

Jourkansliet är bemannat endast helger och helgdagar.

Besöksadress: Rådhuset - Stockholms tingsrätt, Scheelegatan 7, Stockholm

Telefon 08-561 695 05

Beredskapsjouren bemannas av personal från Attunda, Norrtälje och Solna tingsrätter enligt ett rullande schema. Dag före helg eller helgdag ska kontakt ske med den domstol som ska ha beredskapen.
Senast ändrad: 2018-05-04

Om beredskapsjouren

Stockholmsområdets domstolar samlokaliserar beredskapsjourer

Lagmännen i Attunda, Nacka, Solna, Stockholms och Södertörns tingsrätter har enats om att samlokalisera beredskapsjourerna i Stockholmsområdet till Stockholms tingsrätt.

Förändringen innebär att från och med den 5 maj kommer häktningsförhandlingar under helgdagar att hållas på Stockholms tingsrätts lokaler.

De tre beredskapsområdena (Stockholms innerstad och Stockholms Östra, Stockholms Södra samt Stockholms Norra och Gotland) är även fortsättningsvis separata beredskapsområden med samma geografiska indelning som nu.

Stockholms, Södertörns och Attunda tingsrätter är samordningsansvariga för respektive område. Kanslierna nås även i fortsättningen på samma telefonnummer som tidigare.