JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Notarietjänstgöring

Notarietjänstgöringen är en utbildningstjänstgöring. Syftet är att ge nyutexaminerade jurister erfarenhet och utbildning utöver de akademiska studierna. Under senare delen av tjänstgöringen får notarien på eget ansvar handlägga en del utvalda måltyper. I tjänstgöringen ingår viss teoretisk utbildning.

Efter fullgjord och godkänd notarietjänstgöring har man förvärvat notariemeritering. Notarien har som statligt anställd lön och andra anställningsförmåner enligt avtal.

Rekrytering sker löpande allteftersom de notarier som finns på tingsrätten fullgjort sin tjänstgöring. Notariekansliet vid Domstolsverket administrerar lediga notarietjänster och ansökan görs där.
Senast ändrad: 2018-05-30

notarie.se

Läs mer om notarietjänstgöring på webbplatsen notarie.se